กลอนรัก กลอนโดนๆ อย่าคิดเล็ก คิดน้อย กับ คนที่เรารัก

กลอนโดนๆ รูปกลอน

อย่าคิดเล็ก
คิดน้อย
กับ คนที่เรารัก
อย่าคิดมากมายนัก
กับ คนที่ไม่รักเรา

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *