กลอนโดนๆ

กลอนโดนๆ รูปกลอน

ไม้บรรทัดใช้วัดความตรง
แล้วหัวใจที่มันคง เค้าวัดกันตรงไหน

One comment

  1. สุภาพร ห้วยทราย says:

    like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *